Anunţ privind concurs pentru ocuparea postului vacant

Municipiul Timişoara organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de director,Compartiment: Serviciul Public Cerc Timisoara. Vechime minim 2 ani. Poate ocupa un post vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;b) cunoaşte limba română, scris şi […]

Continue Reading

Anunţ public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

,MUNICIPIUL TIMIŞOARA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construire pasaj inferior Solventul, tronson Calea Bogdăneştilor – strada Gării” propus a fi amplasat în Timişoara, Calea Bogdăneştilor – str. Gării, jud.Timiş. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Timiş, Municipiul  Timişoara, B-dul Liviu Rebreanu nr.18-18A, […]

Continue Reading