Anunţ privind concurs pentru ocuparea postului vacant

Municipiul Timişoara organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de director,Compartiment: Serviciul Public Cerc Timisoara. Vechime minim 2 ani. Poate ocupa un post vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;b) cunoaşte limba română, scris şi […]

Continue Reading