Comunicat

Social

Având în vedere situația epidemiologică generată de virusul SARS-CoV-2,
existentă la nivelul orașului Făget și a satelor aparținătoare unde au fost
identificate un număr de 47 persoane testate pozitive și un număr mare de
persoane care au intrat în contact direct cu persoane testate pozitiv și
ținând cont de propunerea Direcției de Sănătate Publică Timiș și de avizul
Institutul Național de Sănătate Publică – Centrul Național de Supraveghere
și Combatere al Bolilor, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență
Timiș, condus de prefectul Liliana Oneț, a hotărât, în această dimineață,
prin vot, instituirea carantinei zonale în orașul Făget și satele
aparținătoare Bichigi, Temerești și Colonia Mică din județul Timiș.
Carantina se va institui pentru o perioadă de 14 zile.

Hotărârea a fost transmisă către Comitetul Național pentru Situații de
Urgență și, tot astăzi a fost emis Ordinul Șefului Departamentului pentru
Situații de Urgență Nr. 4659206/ 26.07.2020 care a decis instituirea
carantinării zonale pentru orașul Făget și satelor aparținătoare Bichigi,
Temerești și Colonia Mică, începând de astăzi, 26 iulie, ora 19.
Conform prevederilor legale în vigoare, în localitatea carantinată sunt
permise intrarea, respectiv ieșirea pentru:
a) transportul de marfă, indiferent de natura acestuia, al materiilor prime și
resurselor necesare desfășurării activităților economice în localitatea
carantinată, precum și aprovizionării populației;

b) persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfășoară
activități economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securității
naționale, sanitar, situațiilor de urgență, administrației publice locale,
asistenței și protecției sociale, judiciar, serviciilor de utilitate publică,
energetic, agriculturii, alimentației publice, alimentării cu apă,
comunicațiilor și transporturilor; persoanele care susțin examene de
admitere la facultate
c) persoanele care locuiesc în zona carantinată și desfășoară activitate
profesională în afara zonei carantinate cu prezentarea unei adeverințe de la angajator, legitimație de serviciu sau oricare alt document care să ateste
activitatea profesională;
d) persoanele care realizează activități agricole sau pentru comercializarea
de produse agroalimentare;
e) deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea
copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau persoană
aflată în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu
dizabilități, decesul unui membru de familie;
f) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici
realizată de la distanță;
g) urgențe medicale.
Totodată, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Timiș a decis că se
împuternicește primarul și Consiliul Local al orașului Făget să ia măsuri
pentru a asigura funcționarea serviciilor de protecție și asistență socială,
funcționarea corespunzătoare a serviciilor de utilități publice, precum și aprovizionarea cu alimente de bază pentru persoanele fără susținători sau
altă formă de ajutor și care nu se pot deplasa de la locuință/gospodărie.
Conform Hotărârii CJSU se interzice iintrarea/ieșirea în/din orașul Făget și
satele aparținătoare Bichigi, Temerești și Colonia Mică, județ Timiș prin alte
zone și căi de acces decât cele deschise circulației publice de pe drumurile
europene, naționale, județene și comunale.

Pentru a veni în sprijinul cetățenilor din zona carantinată precizăm că este
operaţională linia Telverde pentru informaţii legate de coronavirus.
Numărul este 0800 800 358. Oricine are nevoie de informaţii despre noul
virus poate suna la acest număr. Programul de funcționare al liniei verde
este zilnic, între orele 08.00 și 23.00, inclusiv în zilele de sâmbătă și
duminică. La această linie telefonică pot fi solicitate informații despre
modul în care se manifestă virusul, modalități de prevenire a îmbolnăvirii și alte detalii legate de conduita preventiva.
Totodată, la nivelul județului Timiș, cetățenii pot apela următoarele numere
de telefon

  • 0770849869 Direcția de Sănătate Publică Timiș
  • 0770849705 Centrul Județean de Coordonare și Conducere a
    Intervențiilor Timiș – CJCCI Timiș și adresa de email
    covid.timis@gmail.com

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.