Suspendarea pe perioada stării de alertă a concursurilor organizate de Municipiul Timișoara

Social

DISPOZIŢIA nr. 595 din 19.05.2020 privind suspendarea pe perioada starii de alerta a concursurilor organizate de Municipiul Timisoara : https://www.primariatm.ro/uploads/files/comunicate_net_2020/Dispozitia_595.pdf

Având în vedere Referatul Serviciului Resurse Umane inregistrat sub nr. 10732/18.05.2020 privind suspendarea pe perioada starii de alerta a concursurilor organizate de Municipiul Timisoara  pentru ocuparea posturilor vacante, functiilor vacante si temporar vacante;În conformitate cu prevederile art.27 alin.3 din Legea nr.55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19 ;În conformitate cu art. 196 alin. (1), lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 – privind Codul Administrativ.
DISPUNE:

Art. 1
: Se suspenda pe perioada starii de alerta. concursurile organizate de Municipiul Timisoara, in conformitate cu prevederile art.27 alin.3 din Legea nr.55/2020;

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Dispozitii se încredinţează Serviciul Resurse Umane.

Art. 3: Prezenta dispoziţie se comunică:
      – Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;     – Secretarului Municipiului Timişoara;     – Serviciului Resurse Umane;     – Serviciilor implicate in organizarea concursurilor

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.