Calitatea aerului

Prefectul județului Timiș, doamna Liliana Oneț, a condus, astăzi, însistem videoconferință, reuniunea Grupului Județean privindcoordonarea aplicării planurilor de menținere a calității aerului și aplanurilor de calitate a aerului, întocmite pentru mai multe unitățiadministrativ-teritoriale învecinate.În cadrul reuniunii de lucru au fost abordate următoarele subiecte: Stadiul actual al elaborării Planului de menținere a calitățiiaerului pentru județul Timiș. […]

Continue Reading

Investigarea calității aerului din școli în Timișoara și Zrenjanin

Municipiul Timișoara în calitate de partener al proiectului „Smart and Sustainable Energy Consumption”, acronim  SASEC, eMS nr.RORS-300, finanțat prin Programul Interreg IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia a defășurat  în lunile Ianuarie și Februarie 2020 două campanii de prelevare de probe de aer din șase unități de învățământ din Timișoara și Zrenjanin (Serbia),  în vederea  investigării […]

Continue Reading