Calitatea aerului

Social

Prefectul județului Timiș, doamna Liliana Oneț, a condus, astăzi, în
sistem videoconferință, reuniunea Grupului Județean privind
coordonarea aplicării planurilor de menținere a calității aerului și a
planurilor de calitate a aerului, întocmite pentru mai multe unități
administrativ-teritoriale învecinate.
În cadrul reuniunii de lucru au fost abordate următoarele subiecte:

 1. Stadiul actual al elaborării Planului de menținere a calității
  aerului pentru județul Timiș.
 2. Stadiul actual al elaborării Planului de Calitate a Aerului în
  Municipiul Timișoara;
 3. Diverse.
  Reprezentantul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș a prezentat
  situația depășirilor pentru indicatorul PM10 și a problemelor apărute în special, pentru că România nu a reuşit să respecte limitele maxime
  admise de dioxid de azot (NO2 ) în Bucureşti, Braşov, Iaşi, Cluj-Napoca
  şi Timişoara, şi nu a luat măsurile adecvate pentru a păstra cât mai
  scurte posibile perioadele în care s-au înregistrat depăşiri, așa cum
  precizează Executivul comunitar.
  În ceea ce privește depășirile, reprezentantul APM Timiș a afirmat că, în comparație cu anul 2019, anul acesta s-au înregistrat mult mai puține depășiri, acestea fiind cauzate, în special, de lipsa precipitațiilor.
  În cazul indicatorului particule in suspensie PM10, în luna aprilie a anului 2020, comparativ cu luna aprilie a anului 2019, procentul de reducere a mediei lunare este cuprins între 6 și 26%:

Pentru indicatorul dioxid de azot (NO2) în anul 2020 s-a înregistrat o
scădere a nivelului poluanților atmosferici, față de aceeași perioada a
anului 2019, în cazul dioxidului de azot (NO 2 ), mediile lunare înregistrate
s-au redus cu un procent cuprins între:
 10 și 38 % in luna martie;
 17 și 54 % in luna aprilie;
 22 și 69 % in luna mai.

La următoarele puncte de pe ordinea de zi, reprezentantul Consiliului
Județean Timiș a prezentat stadiul elaborării ”Planului de menținere a
calității aerului pentru Județul Timiș”, care se află în stadiul de refacere
cu completările trimise de APM.
Totodată, reprezentantul Primăriei Municipiului Timișoara a prezentat
situația elaborării ”Studiului privind Calitate a Aerului în Municipiul
Timișoara”, aflat în stadiu de avizare. În acest plan sunt cuprinde
măsurile pentru reducerea indicatorului PM10, care implicit vor duce la
scăderea concentrației de dioxid de azot în municipiul Timișoara.
În continuare au fost puse în discuție probleme legate de deșeurile
abandonate pe domeniul public, curățenia/salubrizarea în municipiul
Timișoara precum și alte activități întreprinse în contextul pandemiei de
Coronavirus.
În ceea ce privește deșeurile, Garda de Mediu și Poliția Locală a municipiului Timișoara au prezentat rezultatele acțiunilor de control și
sancțiunile aplicate pentru nerespectarea legislației privind regimul
deșeurilor.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.