Anunț privind Examen de promovare în clasă a funcționarilor publici

Social

EXAMEN DE PROMOVARE ÎN CLASA A FUNCŢIONARILOR PUBLICI ORGANIZAT ÎN DATA DE 28.08.2019

în conformitate cu prevederile art.144 alin.(4) din HG nr.611/2008, vă informăm ca: în data de 28.08.2019 ora 10:00 la sediul Municipiului Timişoara se organizează:
– proba scrisa la examenul de promovare în clasa pentru funcţionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului

în conformitate cu prevederile art.481 din OG nr.57/2019 privind Codul administrativ, pentru a participa la examenul de promovare în clasă, funcţionarul public trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a) să dobândească, ulterior intrării în corpul funcţionarilor publici, o diplomă de studii de nivel superior, în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea sau într-un domeniu considerat util pentru desfăşurarea activităţii de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice;
b) să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentului cod;

Pentru înscriere persoanele interesate trebuie să depună la Serviciul Resurse Umane:
– cerere de înscriere însoţită de diploma de licenţă, respectiv diploma de absolvire sau, după caz, adeverinţa care să ateste absolvirea studiilor în perioada 13 august 2019- 19 ausust 2019.

Bibliografia, cererea de înscriere şi alte informaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul Resurse Umane.

Termenul de depunere este: 19 AUGUST 2019
Atribuţiile posturilor sunt prevăzute in Regulamentului de Organizare si Funcţionare pentru aparatul de specialitate al Primarului aprobat prin HCL nr.292/22.05.2018.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.