Colegiu prefectural

Social

Prefectul Liliana Oneț a condus, astăzi, ședința Colegiului Prefectural al
județului Timiș, desfășurată în sistem online, care a avut următoarea ordine de zi:
1.Prezentarea raportului de activitate pe anul 2020 a Administrației
Bazinală de Apă Banat Timișoara

 1. Prezentarea raportului de activitate pe anul 2020 a Direcției pentru
  Agricultură Județeană Timiș
 2. Prezentarea raportului de activitate pe anul 2020 a Agenția de Plăți și
  Intervenție pentru Agricultură – Comisariatul Județul Timiș

La primul punct de pe ordinea de zi a fost prezentat Stadiul lucrărilor de
investiții din cadrul ABA Banat, finanțate din surse proprii și de la bugetul
de stat Pentru judetul Timis aceste lucrări sunt:

 • Punerea în siguranță a Nodului Hidrotehnic Sânmihaiul Român
 • Acumulare Surduc etapa a II-a pentru zona Timisoara, jud. Timis –
 • Acumularea Surduc, amplasată pe râul Gladna la cca 2,5 km
  amonte de localitatea Surducu Mic – jud.Timis, face parte din
  ansamblu de lucrari hidrotehnice de amenajare a bazinului
  hidrografic Timis- Bega.
 • Amenajare râu Bega și afluenți pe sectorul Curtea – Valea lui Liman,

Lucrările hidrotehnice propuse sunt amplasate în bazinul hidrografic Bega,
în albia minoră a cursurilor de apă Bega Luncanilor și Bega Poieni și a
afluenților acestora, pe teritoriul localitatilor Colonia Fabricii, Tomești Sat și
Românesti, localități componente ale comunei Tomești si pe teritoriul
localitatii Fărășesti din comuna Pietroasa, județul Timiș.

 • Regularizare pârâu Nădrag și afluenți pe sector amonte localitatea
  Nădrag-confluență râu Timiș
 • Inchidere linie de apărare cu gabioane , malul stâng al râului Bega –
  în localitatea Poieni, județul Timiș
 • Amenajare complexă râu Barzava și afluenți pe sectorul Bocșa –
  Gătaia – Denta, județele Timiș și Caras Severin.

La finalul prezentării, prefectul Liliana Oneț a solicitat o scurtă informare
privind lucrările realizate în urma inundațiilor din această primăvară, lucrări absolut necesare în condițiile în care se apropie toamna, iar ploile ar putea cauza noi probleme în județ. A reieșit faptul că breșa de la Pohalma a fost închisă, lucrările fiind finalizate în zona stângă, iar în zona dreaptă fiind în derulare. Totodată, au fost rezolvate problemele de la subtraversarea de la Uliuc, insă trenează problema din zona Fârdea, unde se caută o soluție.

La al doilea punct de pe ordinea de zi, reprezentantul Direcției pentru
Agricultură Județeană Timiș a prezentat faptul că Direcția a desfăşurat
activităţi în cele 3 domenii majore:
I. Implementarea politicilor, strategiilor în agricultură , industrie alimentară,
consultanţă agricolă şi formare profesională
II. Monitorizare, inspecţii tehnice, verificare şi control în domeniul
agriculturii şi industriei alimentare, statistică agricolă, monitorizare piață.
III. Resurse umane, financiar contabilitate, juridic, achiziţii publice,
administrativ si relaţii publice.
Totodată, a fost punctat faptul că în primavara anului 2020 in judetul Timis
au fost insămânțate următoarele culturi agricole :
-porumb pentru boabe – 181,000 ha

 • sorg pentru boabe – 8,500 ha
 • floarea soarelui – 77,000 ha
 • soia – 22,000 ha
 • cartofi – 2150 ha
 • legume in câmp și solarii –8,336 ha
  În judeţul Timiş în acest an au fost recoltate următoarele culturi
  agricole:
 • grâu -139.000 ha, cu o producţie de 681,500 tone.
 • orz – 5,200 ha, cu o producţie de 25,400 tone.
 • orzoaică– 6,200 ha, cu o producţie de 29,636 tone.
 • rapiţă – 21,500 ha, cu o producţie de 65,575 tone.
 • mazăre boabe – 450 ha, cu o producţie de 1.170 tone.
 • triticale – 2.500 ha , cu o productie de 11,250 tone

De asemenea in anul 2020 s-au implementat ajutoare de minimis conform
urmatoarelor acte normative :

 • HG.248/2020 privind aprobarea schemei “ Ajutor de minimis pentru
  aplicarea programului de sustinere a produsului tomate in spatii
  protejate “. Au fost depuse 92 cereri pentru sesiunea de primavara,
  din care 84 au fost eligibile .
 • HG.108/2019 privind aprobarea schemei “ Ajutor de minimis pentru
  aplicarea programului de sustinere a productiei de usturoi “ precum si
  pentru stabilirea unor masuri de verificare si control al acesteia. Au
  fost depuse 16 cereri din care doar 13 au fost eligibile,.
  La ultimul punct de pe ordinea de zi, directorul executiv al APIA Timiș,domnul Marius Florin Faur, a prezentat faptul că instituția pe care o conduce gestionează un județ care are o foarte mare pondere in ceea ce priveste agricultura din Romania, atât prin prisma sectorului vegetal,județul Timiș având și cea mai mare suprafață cu potențial agricol – 701 mii hectare , dar și prin prisma sectorului zootehnic:
  Bovine – 42.058 capete
  Ovine – 749.204 capete
  Caprine – 19.418 capete
  Porcine – 620.350 capete
  Păsări – 1.255.388 capete

Totodată, directorul APIA a punctat ajutoarele care se acordă la
nivelul județului Timiș.

Plăți efectuate în perioada 01.01-30.06.2020 pentru subvenții din
buget național de către Centrul județean TM:
Măsuri pentru care s-a acordat sprijin financiar:
HG. Nr. 1174/2014 Acciza motorina – 36.640.756 lei
H.G. Nr. 1179/2014 Ameliorare rase – 387.035 lei
TOTAL GENERAL 37.027.791 lei
Totodată, în perioada 1 martie – 10 iulie 2020 au fost depuse, în format
electronic, un număr de 17.665 cereri unice de plată, pntru o suprafață de
541.197 hectare.
Deasemenea au fost depuse cereri cu procese verbale de constatare si
evaluare pagube seceta, după ce s-au s-au identificat in teren 41.227
hectare cu calamitate mai mare de 30%.
În perioada 1 iulie – 31 iulie 2020 au fost efectuate plăți în valoare de
331,5 milioane lei, echivalentul a 70,05 milioane EURO, majoritar fonduri
din bugetul consolidat al Uniunii Europene.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.