Comercializarea produselor specifice zilei de 1 MARTIE

Social

Începând din 18.02.2020 până în 21.02.2020 se pot depune cererile în vederea obţinerii avizului pentru desfăşurarea comerţului stradal pentru comercializarea mărţişoarelor, felicitărilor şi altor miniaturi reprezentative. Se acordă o singură locaţie pentru fiecare solicitant, pe o suprafaţă de 2 mp.

Cererile se vor înregistra la sediul Primăriei Municipiului Timişoara, camera 12, ghişeele 8 şi 9, actele necesare fiind:
-cerere tip obţinută de la ghişeele 8 sau 9, camera 12;
-copie buletin de identitate, carte de identitate sau copie act firmă (copie Certificat Unic de Înregistrare). Pentru locaţiile din Piaţa Victoriei, solicitanţii trebuie să deţină copie C.U.I./Carte de Identitate/buletin cu domiciliul în Timişoara, carnet student (Facultatea de Arte Plastice), carnet meşteşugar eliberat de Asociaţia Meşteşugarilor şi Comercianţilor Tradiţionali şi o simulare fotografică a exponatelor prezentate spre vânzare pe panouri tip şevalet.

Taxa de autorizare de 69 de lei, taxa de imprimat 6 lei şi taxa de ocupare a domeniului public-3 lei/mp/zi în zona A sau 2 lei /mp/zi în zona B, se achită anticipat pe toată perioada de autorizare, la momentul înregistrării cererii la casieria camerei 12, după emiterea notei de plată de la ghişeul 8 sau 9, făr posibilitatea restituirii acestor taxe.

Perioada de comercializare este 27.02.2020-2.03.2020, în următoarele locaţii:
ZONA
A- Piaţa Victoriei;
A- Ceas Floral- bd. Proclamaţia de la Timişoara-platou;
A-str.Mărăşeşti;
A- Piaţa A.Mocioni- platou
B- Parcul Copiilor (bd. Revoluţiei 1989)-platou
B-bd. Regele Carol I ( de la str.I.Văcărescu până la str.Gen.I.Dragalina);
B-Piaţa Nicolae Balcescu;
B- Dîmboviţa-platou;
B-Calea Şagului colţ cu L.Rebreanu (ARTA TEXTILĂ);
B-Calea Şagului colţ cu str.L.Rebreanu (PROFI);
B- în faţa Pieţei Doina-platou;
B-Calea Martirilor colţ cu str.Naturii;
B-Piaţa din zona Soarelui;
B-Calea Buziaşului -platou;
B-zona Spitalului Judeţean ( str.Arieş);
B-str.Daliei(între str.Al Vaida Voievod şi L.Catargiu);
B-str.S.Bărnuţiu – Calea Dorobanţilor (zona Modern);
B-Piaţa Traian;
B-Calea Sever Bocu;
B– str.Sf. Apostoli Petru şi Pavel;
B-Calea Aradului- str.Liege;
B- CaleaTorontalului-platou;
B-str.Circumvalaţiunii- platou;
B-zona Piaţa Dacia;
B-str.Gen.Dragalina- bd. Gării.
B-Aleea FC Ripensia

Pentru o bună organizare:
-Operatorii economici au obligaţia de a deţine la locul de vânzare Avizul pentru desfăşurarea comerţului stradal, eliberat de Biroul Autorizare Activităţi Comerciale şi Gestiune Spaţii Publicitare, dovada achitării taxei de ocupare a domeniului public – în original, documentul de identitate al vânzătorului care să coincidă cu identitatea persoanei menţionate în aviz. Încalcarea prevederilor legislaţiei în vigoare atrage sancţionarea contravenţională a persoanei sau reprezentantului firmei, de către agenţii constatatori, precum şi retragerea avizului de către emitent.
-Salubrizarea permanentă a amplasamentului ocupat este obligatorie, încălcarea acestei prevederi ducând la retragerea Avizului eliberat de autoritatea locală a municipiului Timişoara.
-Cedarea dreptului de folosinţă a amplasamentului ocupat în zonele menţionate de către deţinătorul avizului altei persoane, duce la retragerea Avizului şi la sancţionarea contravenţională a faptei.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.