Comitet pentru situatii de urgenta

Social

Comitet Județean pentru Situații de Urgență
Având în vedere prelungirea stării de alertă pe teritoriul Romîniei, în baza HG 668/2020, prefectul Liliana Oneț a convocat, astăzi, ședința extraordinară a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, în cadrul căreia s-a adoptat prin vot Hotărârea privind instituirea măsurii de limitare a răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV – 2 la nivelul spațiilor/activităților unde există un risc crescut de infectare, la nivelul județului Timiș.
Astfel, după ce, la primul punct de pe ordinea de zi a ședinței CJSU, Direcția
de Sănătate Publică a Județului Timiș a prezentat situația epidemiologică la
nivelul județului, la următorul punct de pe ordinea de zi a fost adoptată
următoarea

HOTĂRÂRE

Art. 1. (1) Se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura în spațiile publice deschise, respectiv: piețe comerciale,târguri, oboare, piețe de vechituri, piețe agroalimentare, zone de așteptare,cozi formate la intrarea în diverse instituții, autorități, societăți comerciale,stații transport public, peronul gărilor, autogări, aeroport, în punctele de trecere a frontierei, exteriorul obiectivelor turistice, grădini de vară, festivaluri publice și private, evenimente culturale publice și private și manifestări publice, pelerinaje, ceremonii religioase, slujne și rugăciuni colective zonele de promenadă aglomerate și centrele pietonale ale orașelor, faleze (malurile râurilor). Obligativitatea purtării măștii de protecție se instituie pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani.
(2) Se exceptează de la aceste măsuri persoanele care desfășoară
activități fizice intense și/sau în condiții de muncă solicitantă (temperatură
ridicată, umiditate crescută).
Art. 2. Se instituie în sarcina Comitetelor Locale pentru Situații de Urgență ca în termen de 24 de ore de la comunicarea prezentei Hotărâri să delimiteze zonele de promenadă aglomerate, centrele orașelor, și faleze (malurile râurilor) precum și să stabilească intervalul orar pentru purtarea obligatorie a măștii de protecție în aceste zone. Hotărârile Comitetelor Locale pentru Situații de Urgență vor fi comunicate Comitetului Județean pentru Situații de Urgență și vor fi aduse la cunoștința publică.
Art. 3.(1) Pentru piețele comerciale, târgurile, oboarele, la care accesul nu
este controlat și nu se asigură distanța de minim 2 m între standurile de
vânzare și prezența în perimetru a unui număr de persoane astfel încât să se asigure distanța de 2 m între aceste persoane, se va interzice funcționarea lor,până la încetarea stării de alertă;
(2) Regulile privind distanța între standurile de vânzare precum și între
persoane se aplică piețelor agroalimentare.
(3) Clienții vor purta măști de protecție iar comercianții vor purta mănuși și
măști de protecție.
Art. 4. În interiorul localităților se interzice circulația persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparțin aceleiași familii, precum și formarea unor asemenea grupuri.
Art. 5. (1)Evenimentele publice și private se vor desfășura cu participarea unui număr de persoane în limita prevăzută de lege cu păstrarea distanțării sociale.
(2) Operatorii economici care organizează/desfășoară aceste activități, au
obligația să ia măsuri pentru limitarea numărului de clienți la numărul de locuri pe scaune, precum și a oricăror activități care presupun interacțiunea fizică între clienți, inclusiv dansul.
Art. 6. Pe perioada desfășurării evenimentelor sportive se instituie
obligativitatea purtării măștii de protecție de către stafful tehnic și tot
personalul care participă la eveniment, cu excepția sportivilor care se află pe terenul de sport.
Art. 7. În funcție de situația epidemiologică existentă la nivelul localităților,
Comitetele Locale pentru Situații de Urgență pot institui orice altă măsură
suplimentară de siguranță, la recomandarea Direcției de Sănătatea Publică
Timiș, cu respectarea normelor legale în vigoare.

Art. 8. Respectarea aplicării măsurilor adoptate se va urmări de către
structurile Ministerului Afacerilor Interne, Poliția Locală și Direcția de Sănătate Publică a județului Timiș, Inspectoratul Teritorial de Muncă Timiș și celelalte instituții cu atribuții de control, conform competențelor legale.
Art. 9. (1)Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Județean pentru
Situații de Urgență Timiș va transmite prezenta hotărâre tuturor entităților
responsabile cu aducerea sa la îndeplinire, pentru luare la cunoștință și
conformare și le va publica pe site-ul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență.
(2) Prezenta Hotărâre se comunică și unităților administrativ – teritoriale din județul Timiș pentru aducere la cunoștință comunității locale.
(3) Prevederile prezentei Hotărârii devin obligatorii începând cu data de 17
august 2020 iar Hotărârile nr. 24 din 1 august 2020 și nr. 25 din 2 august
2020 își încetează aplicabilitatea.
Art. 10. Prevederile prezentei Hotărâri se aplică pe perioada stării de alertă.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.