Prefectul Liliana Oneț a condus, astăzi, ședința Colegiului Prefectural al județului Timiș cu următoarea ordine de zi

Social
  1. Prezentarea raportului de activitate pe anul 2020 a Direcției Silvice Timișoara
  2. Prezentarea raportului de activitate pe anul 2020 a Gărzii Forestiere Timișoara
  3. Prezentarea raportului de activitate pe anul 2020 a Casei Județene de Pensii Timiș

La primul punct de pe ordinea zi Direcția Silvică a prezentat faptul că o componentă deosebit de importantă a activității instituției o constituie paza fondului forestier, a fondurilor cinegetice și a diverselor obiective aflate în proprietatea Direcției. A fost subliniat faptul că nivelul tăierilor ilegale se situează la un volum redus, raportat la suprafața de fond forestier administrată pe raza județului Timiș. Unul din factorii importanți care contribuie la această stare de fapt îl reprezintă buna colaborare cu organele de poliție și jandarmerie pe parcursul ultimilor ani, existența unui cadru legislativ care pune accent pe zona de prevenire și combatere a tăierilor ilegale de material lemnos și pe zona de control al transportului, prelucrării și comercializării ilegale de lemn fasonat. Totodată, una dintre preocupările permanente ale personalului silvic din cadrul Direcției Silvice Timiș o
constituie monitorizarea stării de sănătate a pădurilor, astfel că pe parcursul întregului an au fost executate diverse acțiuni de depistare și combaterea dăunătorilor pădurii. De asemenea, la solicitarea prefectului Liliana Oneț s-a precizat faptul că pentru Pădurea Verde care a fost transferată prin Hotărâre de Guvern Primăriei Timișoara s-a semnat un
contract de administrare pe zece ani, cu posibilitate de prelungire.

Urmează ca Primăria Timișoara să întocmească un studiu pentru amenajarea pădurii. În acest context,Inspectoratul pentru Situații de Urgență Banat al județului Timiș a solicitat să se amenajeze un punct de prim ajutor la Pădurea Verde, având în vedere numărul mare de accidente din zonă.

La cel de al doilea punct de pe ordinea de zi Garda Forestieră Timișoara a prezentat faptul că în primele trei trimestre ale anului 2020 au fost efectuate un număr de 45 inspecții și controale de fond care au avut drept scop urmărirea respectării regimului silvic și identificarea arborilor tăiați ilegal. A fost identificat un volum total de 605 mc de arbori tăiați ilegal, cu un prejudiciu total de 232.439 lei. Au fost constatate un număr de 5
contravenții și aplicate amenzi în valoare de 34.000 lei, precum și un număr de 14 infracțiuni pentru care s-au întocmit denunțuri penale. De asemenea au fost efectuate 58 de controale la circulația materialului lemnos, au fost încheiate 6 contravenții și aplicate amenzi în valoare totală de 26.000 lei. Totodată au fost efectuate 58 de controale în exploatarea pădurilor, au fost încheiate 41 de procese verbale de contravenții și aplicate amenzi în valoare de 491.00 lei.
La punctul trei de pe ordinea de zi Casa județeană de Pensii Timiș a prezentat activitatea de stabilire a drepturilor de pensii şi indemnizaţii. Astfel în perioada primelor trei trimestre din anul 2020, au fost înregistrate 6.933 cereri, cazuri noi pentru dosare de pensii și soluționate 5.788 cereri, precum și 6.569 cereri de recalculare a pensiilor, din care soluționate 5.692 cereri. Cererile nesoluționate înregistrate se află în termenul legal de soluționare.

Au fost de asemenea soluționate 729 dosare de pensie comunitară.
Totodată au fost recalculate din oficiu 1.927 pensii pentru trecerea de la pensie anticipată, pensie anticipată parţială şi pensie de invaliditate la pensie pentru limită de vârstă și au fost recalculate conform dispozitivului Deciziei Curții Constituționale a României nr. 702 din 31.10.2019 referitoare la indicele de corecție prevăzut la art. 170 din legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice un număr de 6.967 pensii.
În anul 2020 s-a asigurat plata integrală şi la termen a tuturor pensionarilor aflaţi în evidenţă la nivelul judeţului Timiş.
Pentru protejarea puterii de cumpărare a pensionarilor, a fost continuată măsura de acordare a indemnizaţiei sociale pentru pensionari, astfel încât, împreună cu cuantumul pensiei, să nu fie sub valoarea de 800 lei. De aceste drepturi au beneficiat un număr de 24.012 de pensionari din judeţul Timiş.
Ajutorul lunar pentru soţul supravieţuitor a fost acordat pentru 2.456 persoane îndreptăţite în temeiul Legii.nr. 578/2004 și au fost în plată, la 30.09. 2020, un număr de 19 de pensii pentru invalizi, orfani şi văduve de război, 15.374 indemnizaţii prevăzute de legi speciale și 1.075 beneficiari ai prevederilor Legii 341/2004 a recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989.
În încheirea sedinței doamna prefect a solicitat tuturor participanților respectarea cu strictețe a măsurilor impuse de pandemia de coronavirus, la nivelul instituțiilor pe care le reprezintă.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.