Anunț de participare privind finanţările nerambursabile din bugetul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara pentru activităţi nonprofit de interes local pentru anul 2020

Social

Anunț de participare privind finanţările nerambursabile din bugetul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara pentru activităţi nonprofit de interes local pentru anul 2020, în condiţiile prevăzute de Legea 350/2005

Autoritatea finanţatoare, Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara, cod fiscal 38053878, judeţul Timiş, Timişoara, strada Ioan Plavoşin, nr.21, telefon/fax 0256286487, e-mail s.strategiiprograme@gmail.com, în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare, face cunoscută intenţia de a atribui contracte de finanţare nerambursabilă în anul 2020.

Reglementările legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă pentru sesiunea de selecţie a proiectelor, în baza Programului pentru acordarea de finanţări nerambursabile în anul 2020, sunt prevăzute în Legea nr. 350/2005 şi a Regulamentul anexă la Hotărârea Consiliului Local Timişoara nr. 376/15.07.2019.

Domeniul pentru care se acordă finanţarea nerambursabilă pe anul 2020, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, este: implementarea obiectivelor „Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană” (SIDU) a Polului de Creştere Timişoara 2015-2020. Obiectivul general al SIDU este ’’Consolidarea rolului polarizator al Timişoarei, prin dezvoltare inteligentă şi responsabilă, promovarea excelenţei în educaţie, cercetare şi afaceri, asigurarea unui spaţiu urban de calitate, cu o societate multiculturală, creativă şi prosperă, conectată la valorile europene” şi are următoarele obiective specifice:
–  Obiectivul specific III: Asigurarea unui mediu social intercultural, coeziv şi dinamic, favorabil incluziunii şi progresului;
–  Obiectivul specific IV: Asigurarea unui habitat ecologic, confortabil şi atractiv;
–  Obiectivul specific V: Promovarea unei administraţii inteligente,integratoare şi transparente”.

Suma alocată finanţării nerambursabile a activităţilor nonprofit de interes local pentru anul 2020 cuprinse în bugetul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara, aprobat prin prin Hotărârea Consiliului Local nr. 70/28.02.2020, este de 700.000 lei.
Principiile şi procedura de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabile, documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect, precum şi formularele necesare în vederea acordării de finanţări nerambursabile din bugetul Direcţiei de Asistenţă Socială Timişoara pentru activităţi nonprofit de interes local, sunt prevăzute în Regulamentul, anexă la HCLMT din 15.07.2019, afişat pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timişoara, www.primariatm.ro şi al Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara, www.socialtm.ro .
Documentaţia sigilată se va depune într-un exemplar (original) la Primăria Municipiului Timişoara, B-dul C.D. Loga, nr. 1, cam. 12 şi va avea menţiunea pe plic ’Pentru Comisia de Evaluare şi Selecţie a finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi non profit de implicare a comunităţii în implementarea strategiei de dezvoltare a municipiului Timişoara”.

Data limită de depunere a proiectelor este 24.04.2020 ora 12:00, la Registratura Primăriei Municipiului Timişoara, B-dul C.D. Loga, nr. 1, cam. 12, evaluarea şi selecţia proiectelor în perioada 27.04-04.05.2020, comunicarea rezultatelor în data de 04.05.2020, ora 12:00 depunerea contestaţiilor până în data de 06.05.2020, ora 12:00, soluţionarea contestaţiilor în perioada 07.05-11.05.2020, soluţionarea şi anunţarea rezultatelor finale în 11.05.2020, ora 12:00, în secţiunea de pe site www.socialtm.ro destinată finanţărilor nerambursabile.
Criteriul de acordare a finanţării este punctajul total al proiectului, iar desemnarea proiectelor câştigătoare se va face în ordinea descrescătoare a punctajelor, în limita bugetului aprobat.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.